Бидний тухай

Малчин Телевиз

Монголын Үндэсний Малчин телевиз нь нүүдэлчин монголчдууын аж амьдрал, мал маллагааны онцлог, 5 хошуу малын үр шим, малчин хүний хөдөлмөр зүтгэлийг харуулах зорилготойгоор 2012 онд байгуулагдсан бөгөөд 2013 оны 1 сарын 30-нд албан ёсоор монгол орон даяар цацагдаж эхэлсэн. Ашиг шимт малын үүлдэр угсаа, түүнтэй холбоотой сонирхолтой баримт, бэлчээрийн МАА, Малын эрүүл мэндийн асуудал гээд малчдын боловсрол хөгжилд анхаарсан нэвтрүүлгүүдийг санаачлан хийхийн зэрэгцээ хөдөө орон нутгийн аж амьдралыг харуулан 21 аймаг түүний сумдад хүрч сурвалжлан харуулахыг эрмэлзэн ажиллаж байна.

  • 2018 онд Оны шилдэг телевиз
  • 2019 онд Оны шилдэг телевиз
  • 2020 онд Оны шилдэг телевиз
  • 2020 онд Малчид ээлтэй байгууллага

Зорилго зорилт, алсын хараа, бидний уриа

Ололт амжилт