Төсөл

Малчин удмын хийморь ХХК нь өргөн нэвтрүүлийн телевиз
болон кабелийн сувгууд, кино контент үйлдвэрлэл.